De doelstellingen voor het rijexamen

Het doel van het rijexamen is ervoor te zorgen dat je weet hoe je als verantwoordelijke chauffeur moet handelen en in staat bent zelfstandig en veilig basisrijvaardigheden toe te passen in verschillende situaties. Het is belangrijk dat u weet hoe u risico’s voor uw eigen acties en hun gevolgen voor de verkeersveiligheid kunt herkennen en beoordelen.

De voor het rijexamen benodigde vaardigheden worden verkregen uit zowel de verplichte instructie als de zelfstandig verworven kennis en via je eigen rijschool of instructeur met rijbewijs. In The ABC of Driving Skills leest u over de vaardigheden die nodig zijn voor het rijexamen. Bekijk ook Risicobeoordeling voor nieuwe chauffeurs. Hoe meer je oefent, hoe beter je vaardigheden zullen zijn als je naar het rijexamen komt. Bekijk ook dit artikel met tips om te leren autorijden.

Weet je nog niet wat de groene middenstreep op de weg is? Dan heb je je theorie-examen nog niet behaald. Je kunt online je theorie oefenen.

Wat moet je testen?

Bij het rijexamen dient u een identiteitsbewijs met foto en een instructie- en examenbewijs (E100-formulier) mee te nemen. Bekijk de andere documenten die nodig zijn voor je rijexamen op de webpagina van de categorie rijbewijs.

Cursus en inhoud van het rijexamen

Het rijexamen is onderverdeeld in het voorgesprek, het gedeelte rijden in het verkeer en het eindgesprek.

In het voorgesprek doorloop je samen met de examinator de procedure en de instructies voor het rijexamen. In dit stadium moet je alle vragen stellen die je hebt over de test. Het doel van dit gesprek is dat je met een goede gemoedstoestand aan de test kunt beginnen, wetende wat er in de test zal gebeuren en wat er van je wordt verwacht.

Tijdens het rijden in het verkeer geeft de examinator u onafhankelijke rijtaken en treedt u op als verantwoordelijke chauffeur. De test maakt zo veel mogelijk gebruik van de verkeersomgeving en je moet in verschillende snelheidszones en verschillende verkeersniveaus kunnen rijden. Als verantwoordelijke chauffeur moet u de impact van al uw acties tijdens het rijexamen beoordelen in termen van hun impact op de verkeersveiligheid op u en anderen.

Er wordt niet verwacht dat je lokale kennis hebt, dus afwijken van de route is geen vergissing. Tijdens het rijexamen mag je altijd vragen stellen en de rij-instructies bevestigen.

In het slotgesprek geeft de examinator je resultaat en de basis daarvoor. De beslissing is gebaseerd op uw algehele prestaties in het rijexamen. Tijdens de discussie doorloop je zowel de vaardigheden die je goed beheerst als die je verder moet ontwikkelen.

De hoeveelheid tijd die aan de verschillende secties wordt besteed, kan van geval tot geval enigszins verschillen, maar de totale tijd voor het rijexamen is 60 minuten.